_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formulario

Por favor, cubra o formulario e prema no botón Enviar formulario.
Os campos con * son obrigatorios. GRACIAS.

Nome*
Apelidos*
NIF o N. pasaporte*
País
Poboación CP
Dirección
Correo electrónico
Tlf.
Nacionalidade
Profesión
Donativo de socio* Trimestral (15 euros)
Semestral (30 euros)
Anual (60 euros)
Unha soa aportación
Cuantía da aportación única
Num. de conta*
Entidade Oficina DC Num. de conta
Quero recibir información periódica de DA MÁN* Si No

De conformidade co establecido no art.º 12.2 de R.D. 1720/2007, do 21 de decembro, por o que se aproba o Regulamento de desenvolvemeto da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, vostede queda informado e consente expresamente que os datos de carácter persoal que proporciona ao encher o presente formulario, serán incorporados aos ficheiros de "DÁ MAN, Organización Galega polo Desenvolvemento", con domicilio en Camiño dás Cardosas 13, e con CIF G94036282; para que esta poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, destes, coa finalidade, única e exclusiva, da afiliación á asociación DÁ MAN.
Os datos deste formulario son para uso exclusivo de DÁ MAN, nunca seran facilitados a terceiros.
Así mesmo, queda informado que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á dirección indicada anteriormente.

LEIN E ACEPTO * Si No